Sborník ukázkových hodin

 Jak učit o právu? Jak pokrýt obtížná témata tak, aby studenty zaujala? V rámci projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost pro Vás členové Street Law týmu ve spolupráci se středoškolskými učiteli a učitelkami připravili sborník ukázkových hodin „Jak učit o právu?“, který obsahuje 16 lekcí, u kterých stačí si pročíst plán hodiny, vytisknout přílohy a podle instrukcí jít učit.

Při hledání vhodných témat jsme se snažili vykrýt mezery v existujících učebnicích a výukových materiálech a záměrně jsme volili témata tím či oním způsobem náročná – týkající se nedávno změněné právní úpravy (exekuce, oddlužení, dědické a rodinné právo), zahrnující více právních odvětví (trestné činy a přestupky), témata z různých důvodů nepříliš populární na přípravu (Evropská unie a fungování obcí) či témata, která si přímo říkala o praktické zpracování (pracovní právo či podnikání).

Všechna témata jsou zpracovaná podle aktuální právní úpravy (jaro 2019). Sborník tvoří 2 publikace, které obsahují plány hodin a přílohy k nim: 

1) Jak učit o právu? A. Sborník ukázkových plánů hodin – najdete v něm všech 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro učitele a podle instrukcí jít učit. 

2) Jak učit o právu? B. Přílohy k ukázkovým plánům hodin – zde najdete krásně graficky zpracované přílohy ke všem hodinám ze sborníku. Powerpointové prezentace k lekcím naleznete zde.

Celý projektový tým, který se na přípravě materiálů podílel, vám přeje mnoho povedených hodin a radosti z učení

Pokud vám některý za materiálů pomůže ve výuce do té míry, že byste nám o tom chtěli dát vědět, budeme moc rádi za zprávu, stejně jako uvítáme i návrhy na zlepšení. Napsat nám můžete na streetlaw@streetlaw.eu.

logolink-op-ppr-ok-nahled-ochranny-ramecek1 

Materiály vznikly v rámci projektu OP PPR „Vzdělanější učitelé pro vzdělanější společnost“, který byl spolufinancován Evropskou unií (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284). 

 

Více informací o projektu naleznete zde.