O nás > Náš tým

Náš tým

Tým Street Law se dynamicky proměňuje. V současnosti do jeho jádra patří:

Michal Urban

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. vystudoval práva (Právnická fakulta UK) a společenské vědy (Pedagogická fakulta UK). Roku 2009 na pražských právech založil a od té doby vede program Street Law. Od roku 2009 působí také na Gymnáziu Jana Keplera, v letech 2009 až 2013 vyučoval i na Gymnáziu Jana Nerudy. Jeho zájem o výuku práva ho postupně přivedl i zpátky na PedF UK, na které od roku 2013 vede seminář věnovaný lidským právům a didaktice práva. Společně se svými kolegy se podílel na novém vydání učebnice občanské výchovy pro 8. a 9. třídu nakladatelství Fraus.
Udržuje kontakt se zahraničními programy Street Law, a to včetně původního v americkém Washingtonu, D.C., který vede prof. Richard Roe.
Ve volném čase běhá, poslouchá vážnou hudbu a chodí do přírody.

Hanka Draslarová

Hanka Draslarová je absolventkou Právnické fakulty UK. V roce 2012 učila v rámci základního kurzu Street Law na Gymnáziu Jana Nerudy, po svém návratu ze studijního pobytu na anglické University of Kent se pak do Street Law zapojila intenzivněji. Mimo jiné zavítala s hodinami spotřebitelského práva na své domovské gymnázium v Českém Krumlově a také se podílela na přípravě a realizaci workshopů pro děti z dětských domovů. Mezi její nejsilnější zážitky s učením pak patří působení Street Law týmu na letním táboře Romano Drom.
Ráda učí a ráda hraje na klavír.

Klára Adámková

Klára Adámková je absolventkou Právnické fakulty a nyní pracuje na Pražském magistrátu. Se Street Law se poprvé setkala v roce 2013, kdy v rámci praxe učila právo na Gymnáziu Omská. O rok později pokračovala v praxi na Gymnáziu Jana Keplera v hodinách Michala Urbana a pak dva roky seminář práva na Gymnáziu prof. Jana Patočky.
Ve Street Law se stará o web a PR.
Většinu volného času tráví v přírodě s turistickým oddílem, má ráda příběhy s dobrým koncem a jejím oblíbeným dopravním prostředkem je koloběžka.

Adéla Marešová

Adéla Marešová je absolventkou Právnické fakulty UK. Do Street Law je zapojena již od počátku svého studia, jako prvního většího projektu se zúčastnila vyučování právních seminářů na romském táboře Romanodrom. Dále v rámci učitelské praxe tři měsíce vedla společně s Marií Mattauchovou výběrový předmět Právo na pražském Gymnáziu prof. Jana Patočky. V současnosti má na starosti projekt zaměřený na spolupráci mezi školami a soudci, kdy zajišťuje návštěvy školních tříd v soudních síních.
Většinu času stráveného na Právnické fakultě vyvažuje praxí klasické jógy a cestováním.

Jan Ilek

Honza je studentem Právnické fakulty UK. Se Street Law začínal ve třetím ročníku, praxi absolvoval na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a dodnes na ni rád vzpomíná. Učení ho začalo bavit natolik, že si začal plnit pedagogické minimum, aby mohl učit i po skončení studií. Po základním kurzu Street Law pokračoval jako jeden z koučů ve středoškolské Moot Court Competition, se svými týmy se už dvakrát podíval do Olomouce na mezinárodní finále. V současnosti je vedoucím sekce Semináře pro veřejnost a zajišťuje přednášky pro seniory i školy. Vedle Street Law jsou jeho koníčky studium francouzštiny (a celá Francie), politika a četba, rád objevuje nové nadějné české autory.

Michaela Hermanová

Michaela Hermanová vystudovala Právnickou fakultu UK a pracuje jako advokátní koncipientka. Během studií po tři roky vyučovala právní seminář na Gymnáziu Christiana Dopplera. V roce 2012 absolvovala měsíční stáž na právní klinice v Chiang Mai v Thajsku a o dva roky později stáž v australském Brisbane se zaměřením na mediaci, kterou se Michaela zabývá. Ve svém volném čase se věnuje beachvolejbalu.

Marek Zima

Mgr. Marek Zima je absolventem Právnické fakulty UK a aktuálně pracuje jako asistent na Nejvyšším správním soudu. Do programu Street Law se poprvé zapojil v roce 2012, kdy odučil několik hodin ZSV na Gymnáziu Nad Alejí. Ve výuce pokračoval i další rok, a to na Gymnáziu Christiana Dopplera, kde vedl s Michaelou Hermanovou výběrový předmět Právo a společnost. Z důvodu studijního pobytu na univerzitě v Leidenu svoji učitelskou kariéru na střední škole přerušil, ale rád by se k ní opět vrátil. Když se nevěnuje svým pracovním povinnostem, tak hraje florbal, čte a snaží se zlepšit ve hře na skotské dudy.

Tomáš Friedel

Mgr. Tomáš Friedel Ph.D. vystudoval právo na Právnické fakultě UK a je jedním z prvních absolventů zdejšího programu Street Law. Se svým týmem uspořádal (údajně:)) první simulovaný středoškolský soud v České republice.
Při i po studiu práva působil v advokacii a současně vyučoval vybrané společenské vědy na střední škole. Vyjma učení a práva ho baví sporty všeho druhu,zejména fotbal a dálkový běh.
Ve Street Law pomáhá s kurzy pro učitele.

Eliška Hronová

Mgr. Eliška Hronová vystudovala právo na Právnické fakultě UK. Do aktivit Street Law se zapojila až po ukončení svého studia, a to při organizaci právnických workshopů na letním táboře romského pěveckého sboru Čhavorenge v létě 2015. Po ukončení studia nastoupila na Úřad vlády ČR, kde pracuje v Sekci pro lidská práva.
Ve volném čase se podílí na organizaci Filmového klubu v Sedlčanech, ráda cestuje, jezdí na běžkách, in-linech a cvičí jógu.

Petra Hodysová

Petra vystudovala PF UK, při studiu absolvovala Erasmus v Nizozemsku a několik odborných stáží, mimo jiné na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku. Do aktivit Street Law se zapojila až po skončení studia, a to při organizaci právních workshopů na letním táboře Romano Drom. V letošním roce pomáhá Michalovi se seminářem práva a didaktiky práva na PedF UK. Nyní pracuje jako asistentka soudce. 
Ve volném čase spoluorganizuje filmový klub v rodných Sedlčanech, cvičí jógu, cestuje a miluje běžecké lyžování.

Matěj Šach

Matěj učením úplně žije. I když vystudoval práva, tak vzdělávání je jeho koníčkem i prací. Od svých 16 let učí italštinu, založil společnost Výuková agentura, učil právně-podnikatelský seminář na Gymnáziu Ústavní a seminář o lidských právech na Gymnáziu na Vítězné pláni. V létě 2015 se podílel na programu Romano Drom, kde spolu s ostatními vedl právní workshopy. Ve svém volném čase se věnuje outdoorovým sportům, organizaci dětských táborů, hraní v kapele a v orchestru.

Dominika Otrošinová

Dominika Otrošinová je absolventkou Právnické fakulty UK. Ke Street law skupině ji přivedl semestr učení na Gymnáziu Jana Nerudy, v následujících letech se podílela na organizování Moot Courtů či na propagačních akcích. V současné době pracuje v lidskoprávní oblasti na Úřadu vlády, ale Street law aktivitám se věnuje stále.
Ve volném čase tančí a leze po stěnách, cestuje, obíhá koncerty a dobrovolničí, kde může.

Lucie Zámyslická

Lucie studuje Právnickou fakultu UK a s projektem Street Law se seznámila v roce 2015, kdy učila spotřebitelskou gramotnost na svém domovském Gymnáziu Říčany. Spotřebitelské právo ji (stejně jako učení) celkem chytlo, a proto začala krátce po skončení výuky pracovat ve spotřebitelské právní poradně. V současnosti v rámci Street Law organizuje moot courty pro středoškoláky.
Když zrovna nepracuje a není ve škole, pravděpodobně někde mučí nohy v lezečkách anebo ladí formu na školních hodinách volejbalu.

Eliška Domincová

Mgr. Bc. Eliška Domincová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studijně pobývala na pařížské univerzitě Panthéon-Assas Paris II. V současné době pracuje jako advokátní koncipientka. Profesně se věnuje právu v celé jeho šíři, včetně práva trestního, nicméně nejčastěji právu duševního vlastnictví, problematice ochrany osobních údajů a zdravotnímu právu. Ve Street Law je aktivní od roku 2015, kdy se zapojila do přípravy workshopů pro sbor Čhavorenge.
Volný čas tráví četbou, procházkami po galeriích a psaním historických románů.

Daniel Rufer

Daniel Rufer započal studium na Právnické fakultě UK v roce 2013. Po roce odešel studovat anglickou literaturu a film na skotskou University of Glasgow. Poté si uvědomil, že mu studium práv vyhovovalo více, a do Prahy se vrátil. Kromě studia provozuje dva internetové obchody, velmi nadšeně a velmi špatně hraje tenis a squash, dále rád čte a sleduje africké filmy. Ve volném čase se snaží podílet na filmových projekcích a dobrovolničit. Vzhledem k zájmu o politiku ho zatím neopustila fascinace ústavním právem.
Ve Street Law má na starosti newslettery.