> >

Kurz právo III - Ústava a Listina základních práv a svobod

Účastníkům programu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP. V rámci každé části bude kladen rovný důraz na obsahovou stránku tématu stejně jako na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.

Obsah:

  1. Úvod do studia lidských práv
  2. Hate crimes, diskriminace
  3. Střet základních práv
  4. Úvod do azylového práva
  5. Politické strany a lidská práva“

Lektorem tohoto kurzu je Mgr. Hana Draslarová (víc o lektorech zde.)