> >

Kurz didaktiky práva

Kurz didaktiky práva nabízí účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Na rozdíl od většiny ostatních vzdělávacích právních kurzů, které jsou zaměřeny na prohloubení znalostí učitelů o právu, se tento vzdělávací program zaměřuje především na prohloubení dovedností učitelů právo vyučovat. Představeny budou aktivity a metody vhodné k výuce práva. Účastníci kurzu získají tipy na konkrétní materiály, které výuku značně usnadňují či oživují. Dále si odnesou řadu konkrétních aktivit, pomocí kterých mohou svým studentům právo lépe přiblížit. A konečně se dozvědí o možnostech zapojit svoji školu či třídu do projektů, které propojují svět práva se světem škol – ať už například účastí na soudních jednáních nebo možností zapojit do výuky práva studenty právnických fakult.

Lektorem tohoto kurzu je JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.