Street Law > Co je Street Law

Street Law v deseti slovech

Zvyšování právní gramotnosti – interaktivně – studenti práv – neprávníci – baví a vzdělává.

Street Law ve 300 slovech

Cílem programu Street Law je napomáhat zvyšování právní gramotnosti neprávníků. Vznikl v roce 1972 na Georgetown University v americkém Washingtonu, odkud se rozšířil po celém světě. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým sektorem. Studenti vyšších ročníků fakulty chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících fakulty interaktivní lekce pro žáky a studenty škol. Program se neomezuje zdaleka jen na právní znalosti, důraz je kladen také na dovednosti a postoje (hodnoty, které právo chrání) a zejména na použití práva v praxi.

Hodiny Street Law jsou interaktivní, cílem je vtáhnout žáky a studenty do světa práva, ukázat jim, jak se jich dotýká, čemuž odpovídají i metody výuky, např. diskuse o konkrétních soudních rozhodnutích, hraní a rozbor scének s právní tematikou či sehrání simulovaného soudního jednání. Program má zkrátka nejen vzdělávat, ale také všechny zúčastněné bavit.

Výhodou Street Law je, že je přínosné nejen pro žáky středních škol, ale také studenty práv, kteří díky němu mohou svou teoretickou znalost práva konfrontovat s každodenní realitou a učit se vysvětlovat právo neprávníkům. Zároveň je kontakt se žáky a studenty přivádí k přemýšlení nad hodnotami, na kterých práva stojí. Zapojení do Street Law rozvíjí vedle jejich schopnost srozumitelně prezentovat své znalosti a názory, také schopnost vystupovat před publikem, kultivovaně diskutovat, kriticky přemýšlet, spolupracovat v týmu a učit se sdělovat i přijímat zpětnou vazbu na své vystoupení a pracovat s vlastním sebehodnocením.

  wordle-streetlaw

Chcete-li se dočíst víc, pokračujte na Street Law v 700 slovech.